ERK HBO

Talenstudies (lerarenopleidingen)

Alle HBO-lerarenopleidingen hebben afspraken gemaakt over het te behalen eindniveau voor Duits, Engels, Frans en Spaans voor de bachelor. Dat niveau ligt vast in de kennisbasis. Het is het niveau van taalvaardigheid dat je als toekomstig leraar moet hebben als je de taal gaat onderwijzen. De gedetailleerde gegevens vind je door hier te klikken. Grosso modo komt het erop neer dat voor de bachelor-opleiding (van 4 jaar) op de HBO lerarenopleidingen voor Engels en Duits voor alle vaardigheden gestreefd wordt naar C1 en voor Spaans en Frans tussen B2 en C1.

De taalvaardigheden zijn :

  • lezen, luisteren, schrijven en spreken (inclusief gesprekken voeren)
  • de doeltaal in de klas (als instructietaal).

Bij enkele HBO-lerarenopleidingen wordt de major taalvaardigheid afgesloten met een internationaal certificaat.

Niet-talenstudies HBO

Opleidingen zoals de hotelschool, de businessschool en de opleiding voor toerisme vragen in het algemeen om een tweede moderne vreemde taal op het einddiploma havo of vwo.

Voorbeelden Haagse Hogeschool

Groelijnen MVT Haagse Hogeschool
Academie European Studies & Communication Management
Beginsituatie Nulniv.-NS/ Nulniv. ES
Engels Duits hoog Frans hoog Spaans
hoog
Es 3e taal intensief
Luisteren B2.2 B2.1 B1.1 A2.2
Lezen B2.2 B2.1 B1.2 B1.2
Gesprekken B1.2 A2.2 A2.1 A2.1
Spreken B1.2 B1.1 A2.2 A2.2
Schrijven B1.2 A2.2 A2.1 A2.1
Propedeuse
Luisteren B2.2 B2.1 B1.2 B1.2 A2.1 A2.2
Lezen B2.2 B2.1 B2.1 B2.1 A2.1 A2.2
Gesprekken B2.1 B1.1 A2.2 A2.2 A2.1 A2.2
Spreken B2.1 B1.2 B1.1 B1.1 A2.1 A2.2
Schrijven B2.1 B1.1 A2.2 A2.2 x A2.2
Eind 2e jaar
Luisteren C1 B2.2 B2.1 B2.1 B1.1 B1.2
Lezen C1 B2.2 B2.1 B2.1 B.1.1 B1.2
Gesprekken B2.2 B1.2 B1.1 B1.1 B1.1 B1.2
Spreken B2.2 B2.1 B1.2 B1.2 B1.1 B1.2
Schrijven B2.2/C1 B1.2 B1.1 B1.1 x B1.2
Eind studie
Luisteren C1 B2.2 B2.1 B2.1 B1.2 B1.2
Lezen C1 B2.2 B2.1 B2.1 B1.2 B1.2
Gesprekken B2.2 B2.1 B1.2 B1.2 B1.2 B1.2
Spreken B2.2 B2.2 B2.1 B2.1 B1.2 B1.2
Schrijven B2.2/C1 B2.1 B1.2 B1.2 x B1.2
Zou gebaseerd moeten zijn op principe dat intermediate een jaar achterloopt op hoog niveau en nulniveau twee jaar acherloopt op hoog niveau.
Dit hebben we enkele jaren geleden opgesteld en toetsen we nu aan de academiepraktijk. Binnenkort verschijnen hier de onderzoeksresultaten van. Overigens basseren we ons bij dit onderzoek sterk op Taalprofielen van E. Liemberg en D. Meijer. Dick Meijer heeft ons ook geschoold in hte gebruik van het ERK.
Advertenties